ἆσαι

ἆσαι
Grammatical information: v.
Meaning: `satiate, take one's fill' (Il.)
Other forms: Aor. Inf.; pr. ἄ̄-μεναι, subj. ἕωμεν (\< *ἥ-ο-μεν); fut. ἄσειν; thematic pres. ᾰεται Hes. Sc. 101 (cod. Laur.; the other mss. ἄαται, which may be athematic or for contracted *ἆ-ται; cf. ἆται πληροῦται H.)
Dialectal forms: Myc. asesosi \/asēsonsi\/ fut.
Derivatives: ἄ-ατος \> ἆτος `insatiable'
Origin: IE [Indo-European] [876] *seh₂- `satiate'
Etymology: Athematic root aorist. Cf. Solmsen Unt. 93f. See ἅ-δην and ἄ-ση. PIE *seh₂-\/sh₂-. Lat. satis `enough', Lith. sótis `satiety' (*seh₂-), Goth. gasoÞjan `satiate' etc. (Not to Anat. has-, as *h₂sh₂- would give Gr. *aha-\> hā-, so that ἄδην could not be explained.)
Page in Frisk: 1,159

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • .ᾶσαι — ἇσαι , ἥδομαι swad aor imperat mid 2nd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ᾄσαι — ᾄσαῑ , ἀείδω il.Parv.. aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄσαι — ἄση surfeit fem nom/voc pl ἄσᾱͅ , ἄση surfeit fem dat sg (doric aeolic) ἄ̱σαῑ , ἄω 3 satiate aor opt act 3rd sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἆσαι — ἄω 3 satiate aor inf act (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ᾆσαι — ἀείδω il.Parv.. aor imperat mid 2nd sg ἀείδω il.Parv.. aor inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • 'σ' — ἄσαι , ἄση surfeit fem nom/voc pl ἄσᾱͅ , ἄση surfeit fem dat sg (doric aeolic) ἄσι , ἄσις slime fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • 'σαι — ἄσαι , ἄση surfeit fem nom/voc pl ἄσᾱͅ , ἄση surfeit fem dat sg (doric aeolic) ἄ̱σαῑ , ἄω 3 satiate aor opt act 3rd sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Liste unregelmäßiger Verben im Neugriechischen — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

 • Unregelmäßige Verben des Neugriechischen — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

 • Unregelmäßige Verben im Neugriechischen — sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden. Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen und Statistik 2… …   Deutsch Wikipedia

 • Unregelmäßige neugriechische Verben — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.